Kurser

Her kan du læse om, hvad der undervises i på de enkelte kurser – En kursusrække er som udgangspunkt bygget op af: Stress Release, Spinal Release 1, Organ Release 1, Spinal Release 2, Organ Release 2, Spinal Release 3.

Gennemfører og består du disse kurser kan du komme til certificering hos Rikke Anderberg og dernæst blive repræsenteret på hjemmeside under behandlere hér. Som certificeret kan du tage kurset Zoma, som er et kursus i kropsbehandling med diagnoseværktøjer som Zoner, Organer, Meridianer og Akupunktur.

 

Som tillægskurser kan du vælge Mind Release Terapi og Face Release Terapi, som ikke kræver foregående kurser.